Kevyt kääpäkävely Oulunsalon Varjakassa 6.10.2019 - kuulumisia!

19.8.2019

Tervetuloa kääpäkävelylle Oulunsalon Varjakkaan 6.10.2019 klo 12-14 (mahd.jatko klo 15). Retkellä toimii oppaana oululainen kääpätutkija Matti Kulju.

Kokoontumispaikka on Varjakan satama, Oulunsalo.  Oulusalosta päin tullessa aja Hailuodontietä n. 6 km ja käänny oikealle "Varjakka". Jatka n. 2 km kunnes asfaltti päättyy. Olet silloin perillä satamassa.

Kääpäkävelyyn ei ole ennakkoilmoittautumista  Kesto n. 2 tuntia. Kävelyä voidaan jatkaa vielä tarvittaessa tunnilla jos intoa ja hyvää säätä riittää. Voit itse päättää kuinka kauan haluat olla mukana.

Kääpäkävely tehdään säävarauksella. Jos vettä sataa (kova sade), voit varmistaa Matilta toteutuuko kääpäkävely. Tämän hetken ennuste lupaa ihan hyvää säätä. Omat eväät mukaan jos nälkä yllättää ja lämmintä vaatetta!

Matin yhteystiedot  044-3357440 ja sähköposti  m.kulju@kolumbus.fi

Tervetuloa!

 

Kuulumisia: Kääpäkävelyyn osallistui n. 12  käävistä kiinnostunutta henkilöä raikkaassa syksyisessä ilmassa. Retken kohde oli Oulunsalon Varjakan Akio, jossa kuljettiin pitkin merenrannan lehtipuuvaltaista rantavyöhykettä sekä  keskiosan havupuuvaltaista metsää. Alueella oli pääasiassa sille tyypillistä peruslajistoa. Kuiva kesä oli ilmeisesti vähentänyt lajimäärää ja runsautta. Torvikääpä oli yksi ilahduttava laji joka löytyi ja myöhempää määritystä varten kerättiin muutamia näytteitä. 

**********************************

Metsissä liikkuville käävät ovat varsin tuttu näky. Mitä vanhempi ja luonnontilaisempi metsä on kyseessä, sitä enemmän yleensä kääpiä ja kääpälajeja näkyy. Käävät toimivatkin hyvänä indikaattorina vanhoille arvokkaille metsille. Vanhojen metsien kadotessa myös kääpälajit ovat uhanalaistuneet. Tällä hetkellä Suomessa on n. 230 erilaista kääpälajia. Käävät kuuluvat kääväkkäisiin (Aphyllophorales), joihin kuuluvat myös mm. vahverot, haarakkaat ja orakkaat. Käävät ovat sieniä, jotka yleensä kasvavat lahoavalla puulla. Suurin osa käävistä ei itse tapa puuta, vaan lahottaa jo kuollutta puuaineista. ”Ihmisten tulisikin tietää, että suurin osa käävistä ei ole metsän kasvulle haitallisia. Juurikäävät (männyn- ja kuusenjuurikääpä) sen sijaan voivat aiheuttaa tuhoa”, kertoo Kotiranta. Yksi haitallinen kääpälaji on koivussa kasvava pakurikääpä. Kääpä kasvaa ensin jopa vuosikausia (kaupunkipuissa jopa parikymmentä vuotta) koivun kaarnan alla rihmastona. Siinä vaiheessa kun itiöemä muodostuu, repäisee se koivun tuohen halki ja puu kuolee. Jotkut käävät sitten taas elävät vain pakurin lahottamissa puissa.

Lainaus Luontoportti-sivustolta http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/kaavat-asuvat-arvokkaissa-metsissa