Sienten biologiaa!

31.7.2020

Tule innostumaan kanssamme!


Tässä lukupiirissä ei ole tenttejä, ei tarvitse osata käsitteitä
eikä tarvitse olla henkevä keskustelija. Opettelemme
rennossa ja vapaamuotoisessa tunnelmassa sienten
monimuotoisuutta. Lukupiiri on sinulle joka tunnistat jo
muutamia sieniä ja haluat syventää tietojasi ja osaamistasi
sienten biologiaan.


Tarkoituksena on oppia ymmärtämään sienten
monimuotoisuuden lisäksi sienten aineenvaihduntaa,
genetiikkaa, toimintatapoja, ympäristövaikutuksia ja käyttöä
ihmisen hyödyksi.


Voit osallistua joko keskustellen tai vain kuuntelijana.
Keskustelijat perehtyvät käsiteltävään kappaleeseen
etukäteen ja heidän odotetaan osallistuvan kaikkiin osioihin.
Jos et halua lukea kirjaa, niin voit tulla kuuntelemaan
alustusta ja keskustelua valiten ne osiot mikä kiinnostavat.

Osallistujat: max. 8 aktiivikeskustelijaa, kuuntelijoita voi olla
enemmän.
Keskustelun vetäjä: Antti Pekkala
Alustaja: sovitut lukupiiriläiset alustavat keskustelun, osalle
aiheista asiantuntija-alustaja
Keskustelija: etukäteen nimetyt, lukevat, kommentoivat ja
kysyvät
Kuuntelija: ei tarvitse lukea tekstiä, mahd.esittää kysymyksiä
lopussa.
Kirjavalinta: Sari Timonen & Jari Valkonen (toim)
Sienten biologia, toinen uudistettu painos 2018


Kirja on sienitieteen yleistajuinen perusteos, joka on
tarkoitettu opiskelijoille, tutkijoilla, opettajille ja
sieniharrastajille. Kirjassa käsitellään suursienten lisäksi myös
paljon muuta kuten hiivoja, homeita ja
taudinaiheuttajasieniä. Keskitymme lukupiirissä kuitenkin
suursieniin ja jätämme osan luvuista pois.

Lukupiirin kesto: Kolme kertaa 2 vk:n välein. Jokainen kerta max. 2h. Keväällä 2021 jatketaan kiinnostuksen mukaan


Paikka: Kokoontumispaikkana esim. Oulun yliopiston
Tiedepuutarha, kasvimuseo tai mahdollisesti etänä.


Ti 20.10.2020 klo 18-20
Sovitaan lukupiirin käytännöt
Luku 1. Mitä sienet ovat ?


Ke 4.11.2020 klo 18-20
Luku 2. Sienten rakenteet


To 19.11.2020 klo 18-20
Luku 3. Sienten perustoiminnot

HInta: Lukupiirii on tarkoitettu jäsenille ja ilmainen.


Ilmoittautuminen: oulun.sieniseura@gmail.com. 1.10.2020
mennessä (aikainen ilmoittautuminen kirjatilauksen vuoksi)
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita
-nimesi, puhelinnumerosi, osallistutko keskustelijana vai
kuuntelijana ja haluatko mukaan kirjan kimppatilaukseen.
Kirjan hinta kimppatilauksena 20-25 euroa tilausmäärän
mukaan. Yksittäin kirjakaupasta hinta noin 30 euroa.


Kirjaa on saatavissa myös Oulun seudun kirjastoista sekä sen
voi myös ladata tietokoneelle Helsingin yliopiston linkistä:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313222